669-189-343 | ctm@ews.edu.pl

Szkoła Biegania

Polska Szkoła Biegania (PSB) powstała z inicjatywy władz WSEWS w celu podjęcia próby rozwiązania problemu wczesnej specjalizacji w sporcie wyczynowym i wszystkich z nią związanych negatywnych efektów poprzez realizację nowatorskiego modelu procesu szkolenia dzieci, młodzieży który stanie się w przyszłości wzorem do naśladowania dla innych placówek tego typu.  

Misja: Wyposażać członków PSB w, oparte na zdobyczach nauki i sprawdzone w praktyce, fizyczne, techniczne, emocjonalne i mentalne umiejętności niezbędne do wszestronnego rozwoju potencjału sportowego i regularnego osiągania indywidualnego najwyższego poziomu zaawansowania w wybranej konkurencji.

Wizja: Zostać najlepszym klubem biegania amatorskiego i wyczynowego w Polsce i Europie, regularnie i konsekwentnie oferującym unikalny program szkolenia, według najlepszych wzorów polskiej myśli trenerskiej, współzawodnictwa oraz kontroli treningu w biegach lekkoatletycznych dzięki czemu członkowie PSB będą osiągać sukcesy na miarę ich indywidualnego talentu, wkładu pracy i motywacji.

Zapraszamy do współpracy wszystkie grupy, kluby, sekcje i akademie lekkiej atletyki a szczególnie entuzjastów biegów!

Sprawdź program dla dzieci i młodzieży:

Sprawdź program dla dorosłych: