669-189-343 | ctm@ews.edu.pl

Pakiet Basic

Pakiet Podstawowy

Pakiet Basic składa się z trzech komponentów: analizy składu ciała, oceny ogólnego potencjału motorycznego i psychomotorycznego.

Jest on specjalnie dedykowany dla entuzjastów zdrowego, regularnego i aktywnego stylu życia którzy chcą świadomie podnosić swój poziom fitness oraz dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport we wczesnych stadiach rozwoju.

Zalecamy prowadzenie okresowej kontroli efektów pracy treningowej przy zastosowaniu pakietu Basic przynajmniej 3 razy w roku.

Ceny pakietów dla grup powyżej 20 osób mogą być negocjowane.

Legenda:

Tak (1) Jeden test ustalony z góry wliczony w pakiet

Wybierz 1 – możliwość wyboru jednego testu ze wszystkich dostępnych

Wybierz 2 – możliwość wyboru dwóch testów ze wszystkich dostępnych

Wybierz 3 – możliwość wyboru trzech testów ze wszystkich dostępnych

Wybierz 5 – możliwość wyboru pięciu testów ze wszystkich dostępnych