669-189-343 | ctm@ews.edu.pl

Dzieci i Młodzież

Nasz model szkolenia dzieci i młodzieży wieku od 5-u do 18 lat odzwierciedla uznany, sprawdzony empirycznie, i propagowany przez najsilniejsze ośrodki lekkiej atletyki na świecie model LTDP, który składa się z 5 etapów:

  1. Active Start (Aktywny Start); dzieci w wieku 0-6 lat
  2. FUNdamentals (Frajda przez ruch); dzieci w wieku 6-9 lat
  3. Learn to Train (Nauka Trenowania); dzieci w wieku 8/9-12 lat
  4. Train to Train (Trening); młodzież w wieku 11/12-16 lat
  5. Learn to Compete (Nauka Współzawodnictwa); młodzież w wieku 15/16-17/18+ lat

Nasz unikalny program szkolenia w tych pierwszych 5-u etapach charakteryzuje się:

  1. przyjemnością i satysfakcją z udziału w zajęciach sportowych eliminującą praktycznie rezygnację z uprawiania sportu we wczesnych latach rozwoju i kształtowania potencjału psychomotorycznego koniecznego w życiu dorosłym bez względu czy osoba wybierze uprawianie sportu wyczynowego czy nie;
  2. obniżoną wagą współzawodnictwa które jest podporządkowane celom zadaniowym aby umożliwić optymalny indywidualny rozwój każdego zawodnika w tempie jego osobistej i unikalnej ontogenezy;
  3. staraniem kadry trenerskiej o odkrywanie razem z zawodnikiem jego indywidualnego potencjału motorycznego, technicznego, mentalnego i osobowego (motywacji wewnętrznej, emocje, radzenie sobie ze stresem);
  4. budowaniem pozytywnego nastawienia do aktywności fizycznej, pracy zespołowej i współzawodnictwa

Sprawdź najbliższe terminy naborów do PSB(KLIK)

Przyjdź z dziećmi na trening w dowolny dzień podany w grafiku(KLIK)